Selecteer een pagina

Brochure Theatrale Lezing

De gelukkige docent

‘Van werkdruk naar werkgeluk’

Werkdruk, en andere problemen…

Het Onderwijs van vandaag kampt met grote problemen:

 • Er is een hoge werkdruk, 74,3% van de MBO-docenten ervaart een hoge werkdruk. (bron ECBO)
 • Onderwijs scoort het hoogste van alle beroepsgroepen als we het hebben over burnout. Volgens cijfers van het CBS heeft 1 op de 5 medewerkers in het onderwijs een burnout.
 • Er is een groot leraren tekort en van de nieuwe leraren is binnen 5 jaar 25% weer vertrokken ( bron CBS)

Dit zijn serieuze problemen die vragen om een gedegen aanpak. Niet voor niets zijn alle MBO scholen dit schooljaar verplicht om een plan van aanpak te maken voor werkdruk.

In de 22 jaar die ik in het onderwijs werkte heb ik ervaren dat docent- zijn een mooi, intensief maar ook soms moeilijk vak is.

De onderwijswereld is een dynamische, complexe en continu veranderlijke realiteit. Elk jaar zijn er weer innovaties en regels, ingegeven door ontwikkelingen vanuit de maatschappij, overheid of de interne organisatie.

De behoefte aan controle en meetbare resultaten heeft geresulteerd in een toename van administratieve taken; het bijhouden van aanwezigheid registraties, cijferregistraties, herkansingen, examenprotocollen, studievoortgang, gespreksverslagen etc…
Docenten ervaren werkdruk, stress, zijn gefrustreerd, moe en mopperig omdat ze niet genoeg tijd kunnen geven aan hun leerlingen, veel overuren maken en  toch het gevoel hebben dat het werk nooit af is.

Van werkdruk naar werkgeluk

Er zijn beslist verbeteringen nodig om de concrete werkdruk en takenlast te verlagen. Naast verbeteracties op het gebied van efficiëntie, samenwerken en het versimpelen en reduceren van administratieve taken is er ook veel winst te behalen met het verminderen van de werkdrukbeleving door de focus op werkgeluk!

De kern hierbij is het besef zelf verantwoordelijk te zijn voor je eigen geluk!
De mogelijkheden zien om dat geluk te beïnvloeden leidt tot het maken van autonome keuzes die het welbevinden, werkplezier, bevlogenheid en het geluksgevoel vergroten!

Gelukkige mensen hebben meer veerkracht en zijn beter in staat om tegenslagen, stress en moeilijke situaties het hoofd te bieden.

“Ik inspireer en leer docenten de regisseur te zijn van hun eigen werkgeluk”

Mijn aanbod

“Ik inspireer en leer docenten de regisseur te zijn van hun eigen werkgeluk”

“De gelukkige docent van werkdruk naar werkgeluk is een pakkende theatrale, interactieve lezing, met herkenbare anekdotes, drama, humor, uitwisseling, plezier en praktische tips.”

Ik neem mijn publiek mee, vanuit mijn eigen worsteling en frustraties naar de kansen, oplossingen en concrete acties om werkgelukkig te worden!

 • Thema’s:
  mind set – cirkel van invloed – keuzes maken – verantwoordelijkheid – verbinding – plezier – autonomie- zingeving – vitaliteit.
 • Resultaat:
  Deelnemers zijn geraakt, hebben ervaringen uitgewisseld, waarschijnlijk gelachen en gaan weg met energie, inspiratie, hoop en een concrete persoonlijke actie voor eigen werkgeluk!

Praktisch

 • Doelgroep: Docenten (MBO)
 • Aantal deelnemers: 30 personen of meer
 • Tijdsduur: 60 minuten
 • Zaalopstelling: theater
 • 2 x (draadloze)microfoon
 • 1 x standaard
 • beamer + projectiescherm
 • geluidsversterking

““De gelukkkige docent van werkdruk naar werkgeluk is een pakkende theatrale, interactieve workshop, met herkenbare anekdotes, drama, humor, uitwisseling, plezier en praktische tips.”

Thomas van Driel

“Mooi, die combinatie van erkenning voor de enorme werkdruk van docenten (en…en..) naast de uitdaging om te kiezen voor de ruimte, de creativiteit, je eigen cirkel van invloed. En dat alles in een boeiend, leuk en kleurrijk jasje ;).”

Jacolien Kaljouw  Supervisor & Coach

Wie is De Gelukkige Docent?

Ik ben Paulien Knol de bedenker en eigenaar van “De gelukkige docent”.

Het  onderwijs ken ik van binnenuit! Ik werkte ruim 22 jaar als docent, trainer, coach en onderwijsontwikkelaar in het MBO!
In al mijn werkzaamheden heb ik continu gezocht naar manieren om invloed te hebben op mijn werkgeluk. Ik heb mijn inzichten altijd gedeeld met studenten en collega’s in trainingen en lessen.

Vanaf september 2019 doe ik dat door mijn theatrale lezing “De gelukkige docent – van werkdruk naar werkgeluk”!
Hierin combineer ik mijn ervaringen, kennis en inzichten met mijn talent als theatermaker.

Tijd voor actie!

Neem contact op en laten we onderzoeken hoe mijn aanpak kan aansluiten bij  jouw vraag!

Bel 06 103 863 19 of mail Paulien@degelukkigedocent.com